Mayoritas penduduk beragama Islam dengan jumlah 148.328 (seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan) orang, sedangkan penduduk yang lain beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghuchu.  Gambaran jumlah pemeluk agama disajikan tabel berikut :

Tabel 1.4

Data Penduduk Menurut Agama Tahun 2017

No

Agama

Laki-Laki (jiwa)

Perempuan (jiwa)

Jumlah (jiwa)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Islam

75.440

72.888

148.328

2.

Kristen

1.294

1.306

2.600

3.

Katholik

556

544

1.100

4.

Hindu

403

355

758

5.

Budha

4.462

4.372

8.834

6.

Konghuchu

42

44

86

 

Jumlah

82.197

79.509

161.706

Sumber data

:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung,

Tahun 2018

 

 

maurers elazig escort samsun escort tekirdag escort kocaeli escort kocaeli escort bingol escort kars escort porno türkçe porno adapazarı travesti Ataşehir escort Kadıköy escort Ankara escort Beylikdüzü escort Ankara escort